זווית בין שני מישורים - כרטיס מטרה


נתונה תיבה .

א. זהו את הזווית בין מישור לבין מישור נמקו תשובתכם.

ב. נתונים נוספים:  

חשבו את הזווית בין מישור  לבין מישור  בדרכים שונות.