זווית בין שני מישורים - שאלת רשות


פירמידה ישרה שבסיסה מלבן.

נתון כי: .

א. זהו את הזווית בין מישור לבין מישור .

ב. מצאו את הזווית בין מישור  לבין מישור  בדרכים שונות.