זווית בין שני מישורים - כרטיס מטרה - מדרגה 3


נתונה תיבה  .

DE אנך ל-AC. 

הוכיחו כי הישר AC אנך למישור .