זווית בין שני מישורים - כרטיס מטרה - מדרגה 2


שאלה 1
נתונה קובייה , מקצוע הקוביה שווה ל-a.

זהו את הזווית בין מישור לבין מישור . נמקו תשובתכם בשתי דרכים שונות.

שאלה 2
נתונה תיבה  .

DE אנך ל-AC. 

א. זהו את הזווית בין מישור  לבין מישור .

ב. חשבו את הזווית בין מישור  לבין מישור  בדרכים שונות.

פתרתם, חיזרו למדרגה 1, או לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.