זווית בין שני מישורים - כרטיס מטרה - מדרגה 1 שאלה 1
נתונה קובייה , מקצוע הקוביה שווה ל-a.

זהו את הזווית בין מישור  לבין מישור נמקו תשובתכם בשתי דרכים שונות.
שאלה 2
נתונה תיבה  .

א. זהו את הזווית בין מישור  לבין מישור נמקו תשובתכם.

ב. השוו בין תהליך זיהוי הזווית בין שני המישורים של הבעיה הראשונה, לבין זיהוי הזווית בין שני המישורים בבעיה השנייה - במה התהליכים דומים ובמה הם שונים. 
פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.