זווית בין שני מישורים - כרטיס מטרה נתונה תיבה .

א. זהו את הזווית בין מישור  לבין מישור נמקו תשובתכם.

ב. נתונים נוספים:  

חשבו את הזווית בין מישור  לבין מישור בדרכים שונות.
פתרתם, עיברו לשאלת האתגר. לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.


ישומון: תיבה

 פירמידה ישרה שבסיסה מלבן.

נתון כי: .

א. זהו את הזווית בין מישור  לבין מישור .

ב. מצאו את הזווית בין מישור  לבין מישור בדרכים שונות.