זווית בין שני מישורים - מבנה המשימה


             - מדרגה 1

             - מדרגה 2

             - מדרגה 3