7דוגמה


לשנות ב-iFrame את ערך הwidth ל 100%. לא לגעת בערך ה HEIGHT. להשאיר מוצמד שמאלה


הקטנה 0.67 (67%)


מקור 100%