צוות הפרויקט


פרופ' רוזה לייקין - ראש הפרוייקט
ד"ר חמוטל דוד - מנהלת הפרויקט, ניהול פיתוח והנחיה.
ד"ר רגינה אובודנקוראש צוות מחקר יישום והפעלה.
ד"ר נורית פז - חברת צוות מחקר.
שריגה דינור - חברת צוות פיתוח ויישום.
אירינה גורביץ' - חברת צוות פיתוח ויישום.
צביה פרנס חברת צוות פיתוח ויישום.
ד"ר אילנה וייסמן חברת צוות פיתוח ויישום.
ג'ורג' גנטוס - חבר צוות פיתוח ויישום.
אורית גולדברג - רכזת יישום והפעלה.
סיגל קליין - אחראית מחשוב ותכנות.
אביבה ששון - אחראית אדמיניסטרציה.